Om CS Möbelfabrik

 

År 1945 startade fyra män en möbelfabrik som fick namnet Åkersta. 1949 var det bara två ägare kvar; Arne Claesson och Sven Svensson. Initialerna i deras efternamn fick bilda det nya fabriksnamnet: CS.

Sven-Eric Carlsson kom till företaget som produktionschef 1982 och tog över ägandeskapet 1986. Sedan 2013 drev sonen Henrik företaget framåt med samma fokus som tidigare på kvalité.

I över 70 år har CS Möbelfabrik tillverkat sovrumsmöbler i trä för den nordiska marknaden. Under dessa år har modeller, träslag, form och färg varierat väldigt mycket, men en sak har varit konstant hela tiden. Deras vilja att leverera produkter med god formgivning, hög kvalitet och lång livslängd.

Detta är en vilja vi ödmjukt vill föra vidare och sedan mars 2016 fortsätter vi deras stolta tradition.

/Åkeson Hem & Miljö AB

 

Huset där historien om CS tog sin början